Otázka: 1. Kto môže vydávať potvrdenia o náhradnom plnení?

Odpoveď: Vydávať ho môžu chránené dielne. Sú to pracoviská (firmy alebo organizácie), ktoré zamestnávajú minimálne 50% zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou väčšou ako 40%. Ich prevádzku schvaľuje a povoľuje Úrad práce so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Otázka: 2. Ako môžem získať náhradné plnenie?

Odpoveď: Zadaním zákazky chránenej dielni. Zákazka alebo služba musí byť zrealizovaná v tom istom kalendárnom roku, na ktorý chcete získať náhradné plnenie.

Otázka: 3. Môže sa náhradné plnenie (zadanie zákazky chránenej dielni) skombinovať s platbou do štátneho rozpočtu (zaplatením povinného odvodu)?

Odpoveď: Áno môžete. Ak by výška nákupu nebola dostatočná, zvyšok môžete doplatiť zaplatením povinného odvodu.

Otázka: 4. Dokedy je potrebné zaplatiť chránenej dielni za objednané služby?

Odpoveď: Aby Vám chránená dielňa vedela na daný rok vystaviť potvrdenie o náhradnom plnení, objednaná služba musí byť vyplatená do konca kalendárneho roka, čiže do 31.12.

Otázka: 5. Je možne si uplatniť náhradné plnenie spätne? (Ak som na to zabudol a spomeniem si na to v mesiaci február.)

Odpoveď: Nie, nie je to možné. Z dôvodu, že službu(y) je potrebné zaplatiť vždy v danom kalendárnom roku, na ktorý si chcete náhradné plnenie uplatniť.

Otázka: 6. Dokedy je potrebné odovzdať potvrdenie vydané chránenou dielňou?

Odpoveď: Na úrad práce ho treba doručiť najneskôr do konca marca v nasledujúcom kalendárnom roku. Vždy za predošlí kalendárny rok (podobne ako daňové priznanie). Pri preukazovaní k potvrdeniu zamestnávateľ doloží ďalšie doklady preukazujúce náhradné plnenie - fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva), fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky (faktúra a výpis z bankového účtu o platbe).

Otázka: 7. Kto mi pomôže s vypĺňaním tlačív?

Odpoveď: Ak ste boli našimi klientmi, vyplnenie tlačiva spravíme za Vás a pošleme Vám ho poštou. Zvyčajne to robíme do konca februára. Na vyžiadanie klienta, to môžeme spraviť aj po realizácii zákazky, alebo v hociktorom inom dohodnutom termíne.

Otázka: 8. Na aké činnosti (služby) by som mohol od Vás získať náhradné plnenie?

Odpoveď: Naša ponuka činností je ozaj rozsiahla. Venujeme sa výrobe rôznej reklamy, od potlače textilu a reklamných predmetov, cez strojové vyšívanie až po veľkoplošnú tlač, gravírovanie a pod. Väčšinu činností nájdete na úvodnej strane tohto webu.

Otázka: 9. Viete mi zabezpečiť náhradné plnenie na 100% fakturovanej sumy?

Odpoveď: Áno vieme. Samozrejme na nami ponúkané služby. V týchto prípadoch sa do ceny služby započítava aj hodnota potláčaného materiálu - tovaru. (samozrejme pomer ceny potlače a potláčaného materiálu by nemal byť nepomerne veľký).

Otázka: 10. Ak si u vás kúpim reklamný predmet a dám si ho potlačiť firemným logom, viem si do náhradného plnenia zahrnúť aj hodnotu reklamného predmetu?

Odpoveď: Áno viete, ak si ho dáte potlačiť (označiť) v chránenej dielni. Samozrejme aj tu platí to, že hodnota potláčaného predmetu, by nemala byť v obrovskom nepomere s cenou za potlač. Napr.: Ak by ste si na kancelársky stôl dali nalepiť firemnú nálepku alebo ak by ste si kúpili monitor a ten označili nálepkou. Tieto „extrémne“ prípady overujú pracovníci úradu práce. Pri ich odhalení, vám náhradné plnenie neuznajú a spätne budete musieť zaplatiť povinný odvod štátu spolu s penále.

Otázka: 11. Viem cez náhradné plnenie kúpiť tovar, ktorý si nechcem nechať označiť?

Odpoveď: Áno, dá sa aj to. Ale v týchto prípadoch si do náhradného plnenia viete zahrnúť len 10% z hodnoty nakúpeného tovaru. Platí to pre tovar, ktorý bol zakúpený cez chránenú dielňu a nedošlo k jeho zhodnoteniu.

Otázka: 12. Ako viem obísť zaplatenie povinného odvodu alebo náhradného plnenia?

Odpoveď: Jedine tak, ak zamestnáte občana so zníženou pracovnou schopnosťou, čiže (ZP) zdravotne postihnutú osobu (potvrdenie musí mať zo sociálnej poisťovne). Miera zníženia schopnosti vykonávať pracovnú činnosť takejto osoby môže byť od 40% do 70%, alebo viac ako 70%. Osoby, ktoré sú zaradené do kategórie vyššej ako 70% , sa započítavajú ako keby ste zamestnávali tri osoby s postihom od 40 do 70%.

Otázka: 13. Sú reklamné predmety, textil s dotlačeným firemným logom posudzované ako výrobok chránenej dielne alebo ako tovar?

Odpoveď: Ak sa zhodnotenie tovaru (napr. dotlač loga) uskutoční v chránenej dielni, tak sa tovar (napr.: reklamné predmety, kalendáre, diáre, textil a pod.) do náhradného plnenia započítava v plnej miere. Do náhradného plnenia sa započítava celková cena uvádzaná vo faktúre.